Moje kwalifikacje

Ukończone szkoły (całościowe szkolenie z psychoterapii i całościowe szkolenie z terapii uzależnień ) oraz kursy podnoszące kwalifikacje ( wybrane zagadnienia z psychoterapii) :

Certyfikat specjalisty terapii uzależnień nr 952 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
ukończona 4-letnia szkoła psychoterapii (akredytowana przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Europejski Instytut Psychodramy)
Poniżej zamieszczam pełny zakresem szkolenia , co jest istotną informacją dla DDA przy zgłaszaniu różnorodnych problemów emocjonalnych.

http://www.psychoterapia-silesia.org.pl/szkola_psychoterapii,program.html

DODATKOWE SZKOLENIA :

w obszarze pracy dotyczącej związków – bardzo częsty problem zgłaszany przez DDA

Psychoterapia par

Związki miłosne

Wypalenie troska o siebie

Psychodrama wg Moreno

Łączna ilość odbytych godzin szkoleniowo-warsztatowych z psychoterapii – (1640 godz.)

Łączna ilość godzin superwizji – (210 godz)

Staż kliniczny z terapii uzależnień – (90 godz.)

Doświadczenie zawodowe – Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu oraz gabinet prywatny