O stronie

Strona pełni wyłącznie funkcję informacyjną i psychoedukacyjną i nie zastępuje terapii.
 Joanna Dudniczenko- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
      certyfikowany psychoterapeuta

…żeby przekraczać swoje ograniczenia, odkrywać nowe pozytywne cele w swoim życiu a następnie skutecznie je realizować…

O DDA

DDA czyli dorosłe dziecko alkoholika. W związku z byciem DDA  wyodrębniono  zespół cech osobowości, które kształtują się w dziecku a później w dorosłej osobie na skutek dorastania w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. Wiele osób z taką rodzinną przeszłością boryka się z licznymi problemami dotyczącymi przeżywania siebie, innych osób, specyficznego sposobu podejmowania decyzji.

Syndrom DDA to nie tylko problemy dotyczące obszaru alkoholowego, ale przede wszystkim to styl nabyty w warunkach wychowania. Dziecko dorastające z uzależnionym rodzicem to często dziecko wstydzące się swojej sytuacji, ukrywające problem rodzinny przed zewnętrznym światem.

O TERAPII

Według zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,  najlepiej gdy terapia osób z syndromem DDA prowadzona jest przez:  specjalistę psychoterapii uzależnień ( ze względu na  znajomość problematyki uzależnień oraz funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień – co pomaga w interpretacji specyfiki pojawiających się trudności) oraz przez psychoterapeutę, który posiada profesjonalne przygotowanie dotyczące  diagnozy klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń osobowości oraz umiejętności pracy w tym zakresie) 

Terapia DDA jest to głównie pomoc dotycząca uporządkowania przeżyć związanych z trudną sytuacją z dzieciństwa, zrozumienia tej sytuacji i ponoszenia odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób, podniesienia jakości życia. Podobnie jak w przypadku terapii innych zaburzeń, terapia syndromu DDA to proces który wymaga zaangażowania emocjonalnego.   

CZY WARTO?

Jeżeli widzisz u siebie syndrom DDA , wtedy zapewne doświadczasz wielu trudności w budowaniu zdrowych relacji lub w prawidłowym widzeniu siebie –  warto sobie ulżyć i podjąć terapię.  U części DDA pojawia się też własny problem alkoholowy  , wtedy specjalista psychoterapii uzależnień pomoże najpierw uporać się z tym problemem a następnie jeżeli jest też psychoterapeutą , może terapię  pogłębić z obszaru problematyki DDA.  Jeżeli więc rozpoznajesz u siebie cechy syndromu DDA lub masz problem z uzależnieniem własnym lub uzależnieniem bliskiej co osoby, trafiłeś na właściwą stronę   – umów się na konsultację, postaram się jak najlepiej pomóc Ci.