Syndrom DDA

DDA czyli dorosłe dziecko alkoholika. Syndrom DDA opisywany jest jako zespół cech osobowości, które kształtują się w dziecku (a później trwają w dorosłej osobie) na skutek dorastania w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. Wiele osób z taką rodzinną przeszłością boryka się z licznymi problemami dotyczącymi przeżywania siebie, innych osób, specyficznego sposobu podejmowania decyzji.

Co oznacza: DDA

To skrót: Dorosłe Dzieci Alkoholików. Nazwa została stworzona przez samych pacjentów, którzy ponad 20 lat temu zaczęli się domagać terapii. Terminem DDA określa się stosunkowo niedawno wyodrębnioną dziedzinę zaburzeń wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Na świecie ruch DDA jest dobrze rozwinięty i funkcjonuje podobnie jak inne samopomocowe ruchy anonimowe – AA (Anonimowi Alkoholicy), współuzależnieni itp. 

DDA wychowali  się w świecie, którym rządził chaos. Dzieci alkoholików w dorosłe życie wchodzą więc z bagażem doświadczeń, który często na długie lata determinuje ich los. Jak powietrza potrzebują bezpieczeństwa i równowagi.

Syndrom DDA to nie tylko problemy dotyczące obszaru alkoholowego, ale przede wszystkim to styl funkcjonowania nabyty w bardzo trudnych warunkach wychowania i przeniesiony w dorosłe życie . Dziecko dorastające z uzależnionym rodzicem to dziecko, które musiało nauczyć się radzić w dwóch rzeczywistościach (tej zaburzonej domowej i tej zewnętrznej gdzie panowały inne oczekiwania i reguły), było to dziecko wstydzące się swojej sytuacji, wyczekujące najgorszych wydarzeń, ukrywające problem rodzinny przed zewnętrznym światem, biorące odpowiedzialność za sytuację, czujące się winne z powodu poczucia bezradności.

 

Dla Kogo jest Kierowana Terapia DDA

Terapia pacjentów z syndromem DDA kierowana jest do osób, u które zauważają u siebie:

 • ciągłe poczucie niepokoju, napięcia emocjonalnego, 
 • smutek, 
 • drażliwość, 
 • problemy z koncentracją, 
 • poczucie pustki,
 • nadmierne zamartwianie się o przyszłość, 
 • wyczekiwanie negatywnych konsekwencji podejmowanych aktywności, 
 • niskie poczucie własnej wartości, 
 • niskie poczucie kompetencji (przy częstym jednoczesnym odnoszeniu sukcesów w sferze zawodowej),
 • tendecja do unikania ryzyka związanego z rozwojem umiejętności, 
 • przekonanie o samowystarczalności,
 • obawa przed popełnieniem błędu (będąca powodem wycofania),
 • sztywność dotycząca interpretacji emocji i zachowań swoich i innych ludzi, 
 • dodatkowo mogą występować objawy somatyczne, takie jak w przypadku zaburzeń lękowych,
 • brak umiejętności rozmawiania z innymi o własnych emocjach,
 • lęk przed wchodzeniem w związki,
 • trudności w budowaniu trwałych relacji partnerskich,
 • wysoki współczynnik rozwodów,
 • brak satysfakcji płynącej z bycia w bliskiej relacji,
 • trudności w odnalezieniu się w roli rodzica,
 • brak umiejętności komunikacji interpersonalnej, 
 • kłopoty z rozwiązywaniem konfliktów z innymi.

 

Na czym polega terapia DDA?

Na początku prowadzi do odreagowania przeszłości i uwolnienia się od jej destrukcyjnego wypłwu na bieżące funkcjonowanie. Potem jest zdobywanie nowych umiejętności, których nie można się było nauczyć w alkoholowym domu ( np. asertywność, konstruktywna komunikacja)  Ale najważniejsze jest budowanie tożsamości. Człowiek po uwolnieniu się z przypisanej roli w rodzinie z problemem alkoholowym  ( tzw bohter, kozioł ofiarny, niewidzialne dziecko lub maskotka)  poznacje prawdziwego siebie  dzięki czemu moze funkcjonować bardziej autentycznie.  Buduje wtedy nowe relacje, rozwija się zawodowo – ale robi to w zgodzie ze sobą tzn ze swoim prawdziwym JA.  Jeszcze przez jakiś czas pozostaje w nich ta niepewność. W końcu jednak zapominają o niej i żyją zwyczajnym żiem. Bo życie poczciwego człowieka jest zupełnie zwyczajnym życiem…

Czy Terapia DDA jest Skuteczna

Badania pokazują, iż psychoterapia DDA daje wiele korzyści, z których najważniejsze to:

 • pozytywny wpływ na obszar doświadczania siebie w relacjach z innymi, 
 • wzrost umiejętności kontrolowania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych,
 • obniżenie natężenia objawów psychopatologicznych
 • wzrost poczucia sensu, satysfakcji z życia.

Należy pamiętać, że każda terapia daje korzyści przede wszystkim wtedy, gdy pacjent ma motywację do leczenia, gdy jest gotów na taką formę pomocy. Czasem przed podjęciem psychoterapii wglądowej warto skonsultować się z terapeutą lub terapeutą uzależnień w zakresie wyboru odpowiedniej formy terapii. Często zdarza się, że osoby z syndromem DDA podejmują terapię wglądową (długoterminową), co także daje pozytywne rezultaty. Cżesto także pacjenoi po przebytej krótkoterminowej terapii DDA potrzebują i szukają psychoterapeuty, z którym będą mogli przepracować głębsze problemy osobowościowe. W tej sytuacji istotna jest współpraca specjalistów zajmujących się różnymi obszarami dotyczącymi problematyki pacjenta, aby poprzez kompleksowość zapewnić jak najlepsza pomoc.

 

Leczenie DDA – Czy Warto Podjąć Terapię

Warto podjąć terapię DDA zwłaszcza w momencie, gdy problem alkoholowy lub tematyka z tego właśnie obszaru zaczyna dominować. Nierzadko osoby z syndromem DDA same powoli zaczynają wchodzić na drogę uzależnienia (od alkoholu, hazardu, narkotyków). Gdy pacjenci trafiają do psychoterapeuty w momencie, kiedy sami nie mają pewności odnośnie własnego uzależnienia, wtedy psychoterapeuta prosi o konsultację u terapeuty uzależnień, aby odpowiednio ocenić stan psychiczny danej osoby. Zwykle taka pomoc ma pierwszeństwo, gdyż prowadzenie terapii wglądowej z osobą, która jest na granicy uzależnienia (lub jest uzależniona) jest zdecydowanie utrudniona, a wręcz niemożliwa.

Pamiętaj, że nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer 112 (Polska), 911 (USA, Kanada) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji.